Opracowanie koncepcji kreatywnej i produkcja 6 filmów edukacyjnych prezentujących właściwe zachowania turystów na terenach parków narodowych w Polsce

 • Numer postępowania BDG-wzp-260/8/2019/AM
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia:
  2019-05-31 11:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert/wniosków)
  Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej::
  2019-04-30
  Termin zakończenia postępowania:
  2019-07-23
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Instrukcja:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Forma przesłania dokumentu: *
  Dodaj plik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych. Od października 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia będzie przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Aby uzupełnić JEDZ wybierz "Przystąp do postępowania", następnie zaloguj się i kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ" na zakładce "Ogłoszenie/Dokumenty zamówienia".

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2019-04-30 10:10 -
  icon SIWZ.pdf 2019-04-30 10:10 0.38 MB
  icon Załącznik nr 1 - wzór umowy z OPZ.pdf 2019-04-30 10:10 3.28 MB
  icon Załącznik nr 3 - formularz ofertowy.docx 2019-04-30 10:10 0.02 MB
  icon Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.docx 2019-04-30 10:10 0.01 MB
  icon Załącznik nr 5 - oświadczenia .docx 2019-04-30 10:10 0.02 MB
  icon Załącznik nr 6 - wykaz usług.docx 2019-04-30 10:10 0.01 MB
  icon Załącznik nr 7 - wykaz osób.docx 2019-04-30 10:10 0.02 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu - filmy.pdf 2019-04-30 10:10 0.12 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon Pismo - modyfikacja treści SIWZ.pdf 2019-05-23 15:53 0.24 MB
  icon SIWZ filmy - po modyfikacji.pdf 2019-05-23 15:53 0.38 MB
  icon Załącznik nr 3 - formularz ofertowy - po modyfikacji.docx 2019-05-24 08:52 0.02 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Opracowanie koncepcji kreatywnej i produkcja 6 filmów edukacyjnych prezentujących właściwe zachowania turystów na terenach parków narodowych w Polsce 140 000,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2019-05-15 09:35
  Odpowiedzi na pytania 2019-05-24 13:13

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2019-06-03 10:17 -

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Lista ogłoszeń Data publikacji
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-07-23 14:11

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa